1 копейка 1945 г. Цифра «1» номинала маленькая
 1 копейка 1945 г. Цифра «1» номинала средняя
 1 копейка 1945 г. Новодел